Andrei Predescu

Andrei este în prezent cercetător în securitate (fizică și cibernetică) la Centrul Aerospațial German (DLR). Domeniul lui principal de cercetare este securitatea infrastructurilor critice, în special cele din domeniul aerospațial.
În trecut, Andrei a urmat studii universitare de inginerie Aerospațială la Universitatea Politehnică București, studii urmate de un master făcut în domeniul Securității Cibernetice la Universitatea din Glasgow. Ambele lucrări, de licență și de master, au avut ca subiect securitatea cibernetică al unui avion civil.
De la început, Andrei s-a folosit de platformele de învățare TryHackMe și HackTheBox pentru a completa bagajul de cunoștințe academice cu cele practice, ajungând în prezent să fie certificat eJPT și urmărind să mai acumuleze multe certificări în zona ofensivă.