VREI SĂ AFLI UNDE POȚI STUDIA ÎN ROMÂNIA?

EDUCAȚIE ÎN SECURITATE
CIBERNETICĂ

Poți consulta lista tuturor cursurilor academice, a programelor de master sau de doctorat în securitate cibernetică din România și poți vedea ce oportunități de studiu există pentru a aprofunda cunoștințele în domeniu.

Universitatea Ovidius din Constanta

Universitatea Ovidius este cea mai mare universitate europeană la țărmul Mării Negre. Situată în Constanța, orașul cel mai mare din Dobrogea și din întreg Sud-Estul României, universitatea se află într-o regiune în plin avânt economic, ce reprezintă o punte culturală între Occident și Orient, o poartă estică a Uniunii Europene.

PROGRAM DE MASTER – SECURITATE CIBERNETICA SI INVATARE AUTOMATA / CYBER SECURITY AND MACHINE LEARNING

Descriere

Program cu dubla certificare SAS – Data Science si Machine Learning

Programul de master de securitate cibernetică și învățare automată (CSML) își propune să pregătească absolvenții în două subiecte importante pentru societatea actuală: securitate cibernetică și învățarea automată (machine learning). Programul se adresează absolvenților Facultății de Matematică și Informatică, precum și absolvenților de specializări precum Automatizare și Calculatoare, Fizică, Informatică Economică sau Inginerie.

Absolvenții acestui program de master vor fi specialiști în protecția sistemelor informatice, protecția datelor, administrarea securizată a rețelelor de calculatoare, pe de o parte, precum și practicieni de învățare automată care pot construi algoritmi robusti și eficienți pentru extracția automată a datelor și analiza datelor, cu utilizarea unor tehnologii specifice. Absolvenții CSML vor fi capabili să lucreze atât în companii, cât și în departamentele de dezvoltare software, în cercetare sau în învățământul superior.

Pagină web

toate,master

Universitatea POLITEHNICA din București

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București. În anul 1832, aceasta este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.

La 1 octombrie 1864, a fost înființată “Școala de Poduri și Sosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine “Școala de Poduri, Șosele și Mine”, cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capătă o nouă structură, sub denumirea de “Școala Națională de Poduri și Șosele”; la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnica din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București.

La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. In baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

PROGRAM DE MASTER – ADVANCED CYBERSECURITY (SISTEME AVANSATE DE SECURITATE)

Descriere

Program de masterat de 2 ani

Pregătirea experților în securitate cibernetică oferă cadrul necesar pentru implementarea corectă a instrumentelor de securitate la toate nivelurile în cadrul organizațiilor. E-guvernarea impune standarde de securitate cibernetică împreună cu apariția de noi vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității organizațiilor. Necesitatea experților în securitate cibernetică este evidentă într-o societate în care informațiile electronice sunt atotcuprinzătoare.

Absolvenții programului de master vor lucra în companii de prestigiu naționale și internaționale, în instituții guvernamentale din România și Uniunea Europeană, cu activități și mize în domeniul securității cibernetice. Absolvenții pot alege o carieră în cercetare, prin studii de doctorat în grupuri de cercetare la UPB, cu rezultate excelente în ultimii ani (articole științifice, proiecte, colaborări, concursuri), sau alte universități de prestigiu de pe tot globul.

Mai multe detalii aici.

Pagină web

PROGRAM DE MASTER – SECURITATEA REȚELELOR INFORMATICE COMPLEXE (SRIC)

Descriere

Program de masterat de 2 ani

Programul SRIC dezvoltă competențele necesare inginerilor implicați în proiectarea, administrarea și securizarea rețelelor de calculatoare, administrarea serviciilor de rețea, auditarea securității rețelelor, identificarea și diagnoza vulnerabilităților unui sistem informatic.

Rețelele informatice sunt continuu auditate și atacate, în scopuri malițioase sau de protecție. Tehnologiile de intruziune și exploatare a vulnerabilităților evoluează în fiecare moment. SRIC pregătește specialiști care să facă față cu succes acestei curse, asigurând echilibrul securitate-eficiență în rețele corporative și sisteme IoT complexe.

Mai multe detalii aici.

Pagină web

 

CURS DE LICENȚĂ – INTRODUCERE ÎN SECURITATE CIBERNETICA

Descriere

Acest curs îi învață pe studenți noțiunile de bază ale securității computerelor, pornind de la o introducere în controlul accesului și criptografie, până la amenințările actuale de securitate în securitatea web, a rețelei sau a aplicațiilor. Obiectivul principal al prelegerii este de a oferi studenților vocabularul de securitate și de a-i încuraja să investigheze în continuare peisajul securității în continuă evoluție.

Pagină web

 

CURS DE LICENȚĂ – INTRODUCERE ÎN CRIPTOLOGIE

Descriere

N/A

Pagină web

 

CURS DE LICENȚĂ – COMPUTER AND NETWORK SECURITY (ENGLISH)

Descriere

N/A

Pagină web

 

CURS DE LICENȚĂ – SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS (ENGLISH)

Descriere

N/A

Pagină web

toate,master,licenta

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare.

Cu 15 facultăți, peste 25.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice titulare, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 600 de universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

CURS – SECURITATEA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE, ANUL III – SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Descriere

Cursul combină noțiunile prezentate în cele mai bune practici și certificări din domeniul securității IT (CISM, CISS, ISO) cu aspecte tehnice privind identificarea vulnerabilităților (de exemplu OWASP) testarea securitatii (Kali Linux) și implementarea măsurilor tehnice în cadrul unei organizații (soluții open source si comerciale)

toate,curs

Universitatea Maritima Constanta

Misiunea Universității Maritime din Constanța este de a pregăti specialiștii necesari activităților de transport maritim, precum și de a derula activități de cercetare în domenii științifice conexe, cu accent pe recunoașterea competiției ca factor de progres și pe managementul calității, instrument al perfecționării continue a procesului de învățământ și de cercetare.

De a promova educația și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere prin formarea inițială, educație continua și integrare în circuitul valorilor universitare.

De a contribui la dezvoltarea locală, regională și națională prin implicarea membrilor comunității academice la nivel social, economic si cultural.

PROGRAM DE MASTER – SECURITATE CIBERNETICA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Descriere

Domeniul De Studii Universitare De Masterat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Misiunea programului de masterat constă în familiarizarea managerilor, a specialiştilor care lucrează în diferite companii şi instituţii care gestionează infrastructuri critice, din domeniile tehnice inginereşti şi IT, cu provocările induse de vulnerabilităţile echipamentelor şi sistemelor tehnologice digitizate în faţa atacurilor cibernetice.

Pagină web

toate,master

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din București este o universitate de cercetare avansată și educație, care organizează studii universitare și cercetare științifică în domeniile științelor economice, administrative, juridice și socioumane. ASE este considerată drept cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute universități economice din Sud-Estul Europei. Pregătirea universitară a studenților este realizată în cadrul ciclurilor de licență, masterat, doctorat și postdoctorat.

CURS – IT&C SECURITY MASTER – ISM

Descriere

Programul IT&C Security Master – ISM este un program de masterat cu durata de 2 ani, organizat începând cu anul 2005 de către Departamentul de Informatică Economică și Cibernetică (www.dice.ase.ro | www.csie.ase.ro) din cadrul Universității de Studii Economice București.

Din 2010 limba de predare a programului de masterat este Engleza.

Programul are o orientare practica si urmărește:

  • Transferul de cunoștințe teoretice si practice din domeniul securității IT&C între dezvoltatorii, administratorii, managerii de proiect și utilizatorii ecosistemului de dispozitive electronice.
  • Creșterea nivelului de securitate și fiabilitate al dezvoltării și implementării sistemelor electronice, luând în considerare riscurile atacurilor cibernetice și problemele specifice.
  • Formarea unor specialiști de nivel înalt în IT&C și Securitate Informatică.

Programul se adresează dezvoltatorilor software asigurând o perspectiva completa a domeniului Securității Cibernetice prin cursuri care acoperă subiecte din Criptografie, Dezvoltarea de viruși informatici, Securitatea codului sursa, Dezvoltarea de aplicații Java si C++ folosind librarii criptografice, Legislație, Standarde si Protocoale Semnătura electronica, Securitate in Multimedia, Steganografie, Securitate in IoT, Dezvoltarea de aplicații Web, Administrarea bazelor de date, Plați electronice si Blockchain, Securitatea aplicațiilor mobile, etc.

Pagină web

toate,master

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este una dintre cele mai dinamice universităţi din Europa de Est, oferind o educaţie universitară şi post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut.

USV este acreditată cu Grad de încredere ridicat de către ARACIS, având şi statutul de Unitate Naţională de Cercetare şi Dezvoltare oferit de ANCS.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV), prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate desfăşurate în condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială.

CURS – FUNDAMENTELE SECURITĂȚII CIBERNETICE

Descriere

N/A

Pagină web

 

CURS – SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE

Descriere

N/A

Pagină web

 

CURS – MANAGEMENTUL INCIDENTELOR DE SECURITATE CIBERNETICĂ

Descriere

N/A

Pagină web

toate,curs

Universitatea de Vest

Spiritul Universității de Vest din Timișoara este unul al performanței și al excelenței, ca rezultat gradual și permanent al efortului de a fi mai bun. UVT pledează pentru o educație corelată cu nevoile imediate ale pieței muncii, o educație care vizează în plus față de performanța științifică și angajarea social-economică, dezvăluirea personalității umane ca întreg.

Pe lângă rolul de instituție de formare a unor specialiști în domeniile specifice de competență, ni-l asumăm și pe cel de instituție vitală pentru regiunea de vest a țării, care participă activ la marile provocări socio-economice regionale și naționale, conștientă de rolul său în societatea românească. Ne propunem ca activitatea noastră să reflecte îndeaproape importanța acordată dezvoltării comunității în care activăm, spațiu în care ne imprimăm valorile culturale și sociale dobândite de-a lungul timpului.

PROGRAM DE MASTER – SECURITATE CIBERNETICA

Descriere

Care este scopul programului? Formarea de specialişti ce posedă cunoştinţe în domeniul securităţii informatice cu expertiză în: criptografie, detecţie atacuri informatice, proiectarea aplicaţiilor robuste etc.

Cui se adresează? absolvenţi ai ciclului de licenţă de la specializări de:

– Informatică, Matematică informatică, Informatică de gestiune, Economie

– Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

– alte specializări din domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti

Ce se studiază?

– Criptografie şi securitatea informaţiei, Tehnici de prevenire şi detecţie în securitatea cibernetică, Securitatea reţelelor de calculatoare, Securitatea aplicaţiilor distribuite

– Dezvoltarea aplicaţiilor robuste, Calitatea şi fiabilitatea sistemelor software, Procesarea volumelor mari de date

– Legislaţie şi reglementări cu privire la securitatea cibernetică, Standarde şi protocoale de securitate

– Securitatea sistemelor e-Commerce şi e-Payment, Securitatea Datelor Personale, Securitate financiar-bancară

Pagină web

toate,master

Universitatea din București

Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România, dobândind, în cei peste 150 de ani de existenţă, un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească, fiind prima instituţie românească existentă în primele 600 de universităţi din lume.

PROGRAM DE MASTER – PROGRAMUL DE SECURITATE ȘI LOGICĂ APLICATĂ (SLA)
Descriere

Programul de securitate și logică aplicată (SLA) este o parte integrantă a masterelor de cercetare oferite de Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București. Acest program de master, prin direcțiile sale, combină atributele unui program științific, de cercetare cu cele ale unui master profesionist. În ultimii trei ani, masterul SLA a fost predat în limba română; cu toate acestea, pentru anul universitar 2020-2021, limba sa de predare primară va deveni engleza. Programele de curs și materialele au fost deja disponibile în limba engleză ca parte a procesului de acreditare, iar site-ul web al masterului (https://sla.cs.unibuc.ro/) va fi tradus pentru a reflecta noul public țintă

Pagină web

 

CURS DE LICENȚĂ – SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE
Descriere

Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea cu principiile fundamentale ale criptografiei moderne, cu algoritmii criptografici și alte mecanisme folosite pentru securizarea sistemelor informatice.

Pagină web

toate,master,licenta

Descoperă clasamentul național #ROEduCyberSkills

Află mai multe detalii despre UNbreakable România 2024

Pentru licee și universități: află detalii despre concurs

Pentru companii: descoperă oportunități de parteneriat