TERMENI SI CONDITII


Introducere

Introducere

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea dvs. a acestui site web; prin utilizarea acestui site web, acceptați integral acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu orice parte a acestor termeni și condiții, nu trebuie să utilizați acest site web.

Acest site web folosește cookie-uri. Utilizând acest site web și acceptând acești termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri în conformitate cu termenii politicii de confidențialitate / politicii cookie-urilor ale site-ului.

UNbreakable Romania (sau UNbreakable, sau UNR pe scurt) este un proiect organizat de societate comerciala Bit Sentinel Security SRL, societate romaneasca avand CUI: RO34300479, J07/123/2015, avand punctul principal de lucru in str. Maria Rosetti nr. 6, cladirea Rosetti Tower, etaj 7, Bucuresti, Romania.

Ultima actualizare: 03/2021


Licenta de utilizare a site-ului

Licenta de utilizare a site-ului

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, UNbreakable și / sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a materialului de pe site. Sub rezerva licenței de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.

Puteți vizualiza, descărca pentru a stoca și imprima pagini de pe site-ul web doar pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite mai jos și în altă parte în acești termeni și condiții.

Este interzisa:

 • republicarea materialului de pe acest site web (inclusiv republicarea pe un alt site web), fara mentionarea sursei;
 • vinde, închiria sau sub-licența material de pe site;
 • reproduceți, copiați, copiați sau exploatați altfel materialul de pe acest site web în scop comercial;
 • editați sau modificați în orice alt mod orice material de pe site; sau
 • redistribuiți materiale de pe acest site web, cu excepția conținutului specific și expres pus la dispoziție pentru redistribuire


Utilizare acceptabilă

Utilizare acceptabilă

Nu trebuie să utilizați acest site web în niciun fel care provoacă sau poate provoca daune site-ului web sau afectarea disponibilității sau accesibilității site-ului web; sau în orice mod ilegal, fraudulos, dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

Nu trebuie să utilizați acest site web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice software rău intenționat.

Nu trebuie să efectuați nicio activitate sistematică sau automatizată de colectare a datelor (inclusiv fără limitare răzuirea, extragerea datelor, extragerea datelor și recoltarea datelor) pe sau în legătură cu acest site web, fără consimțământul scris expres al UNbreakable.

Nu trebuie să utilizați acest site web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați acest site web în niciun scop legat de marketing fără consimțământul scris expres al UNbreakable.


Access restrictionat

Access restrictionat

Accesul la anumite zone ale acestui site web poate fi restricționat. UNbreakable își rezervă dreptul de a restricționa accesul la anumite zone ale acestui site web, sau într-adevăr la tot acest site web, la discreția UNbreakable.

Dacă Unbreakable vă oferă un ID de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale acestui site web sau alte conținuturi sau servicii, trebuie să vă asigurați că ID-ul de utilizator și parola sunt păstrate confidențiale și protejate folosind cele mai bune practici de gestionare a acreditării.

UNbreakable vă poate dezactiva ID-ul de utilizator și parola, la discreția exclusivă a UNR, fără notificare sau explicație.


Continut de la utilizatori

Continut de la utilizatori

În acești termeni și condiții, „conținutul de la utilizator” înseamnă material (inclusiv fără limitare text, imagini, material audio, material video și material audio-vizual) pe care îl trimiteți pe acest site web, indiferent de scop.

Acordați UNbreakable-ului o licență internationala, irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe, pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul utilizatorului dvs. în orice suport existent sau viitor. De asemenea, acordați UNbreakable dreptul de a sub-licența aceste drepturi și dreptul de a introduce o acțiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conținutul utilizatorului dvs. nu trebuie să fie ilegal sau imoral, să nu încalce drepturile legale ale unei terțe părți și să nu poată da naștere unor acțiuni în justiție, fie împotriva dumneavoastră, a UNbreakable sau a unei terțe părți (în fiecare caz, în conformitate cu orice lege aplicabilă).

Nu trebuie să trimiteți conținut de utilizator pe un site web care face sau a făcut vreodată obiectul oricărei proceduri judiciare amenințate sau efective sau a unei alte reclamații similare.

UNbreakable își rezervă dreptul de a edita sau elimina orice material trimis pe acest site web, sau stocat pe sistemele UNR, sau găzduit sau publicat pe acest site web.

Fără a aduce atingere drepturilor UNbreakable în conformitate cu acești termeni și condiții în legătură cu conținutul utilizatorului, UNbreakable nu se angajează să monitorizeze trimiterea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe acest site web.


Garantii

Garantii

Acest site web este furnizat „așa cum este”, fără nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită. UNbreakable nu face nicio declarație sau garanție în legătură cu acest site web sau cu informațiile și materialele furnizate pe acest site web.

Fără a aduce atingere generalității paragrafului precedent, UNbreakable nu garantează că:

 • acest site web va fi disponibil în mod constant sau deloc disponibil; sau
 • informațiile de pe acest site web sunt complete, adevărate, exacte sau care nu induc în eroare.

Nimic din acest site web nu constituie, sau este menit să constituie, sfaturi de orice fel.


Limitări de răspundere

Limitări de răspundere

UNbreakable nu va fi răspunzător față de dvs. în legătură cu conținutul sau utilizarea sau în legătură cu acest site web:

 • în măsura în care site-ul web este furnizat gratuit, pentru orice pierdere directă;
 • pentru orice pierdere indirectă, specială sau consecutivă; sau
 • pentru orice pierderi de afaceri, pierderi de venituri, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderea contractelor sau a relațiilor de afaceri, pierderea reputației sau a bunăvoinței sau pierderea sau corupția informațiilor sau datelor.
 • Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă UNbreakable a fost înștiințată în mod expres cu privire la pierderea potențială.

  Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord că excluderile și limitările de răspundere stabilite în acest disclaimer de responsabilitate sunt rezonabile.

  Dacă nu credeți că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site web.


Alte parti

Alte parti

Acceptați că, în calitate de societate comerciala, BIT SENTINEL SECURITY SRL are un interes în limitarea răspunderii personale a personalului său. Sunteți de acord că nu veți aduce personal nicio reclamație împotriva personalului si colaboratorilor UNbreakable cu privire la eventualele pierderi pe care le suferiți în legătură cu site-ul web.

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, sunteți de acord că limitările garanțiilor și răspunderii stabilite în această responsabilitate a site-ului web vor proteja personalul, agenții, filialele, succesorii, cesionarii și subcontractanții BIT SENTINEL SECURITY SRL, precum și BIT SENTINEL SECURITY SRL.


Alte clauze

Alte clauze

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni si conditii este sau se constată că nu este aplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale clauzei de declinare a responsabilității acestui site web.

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi definite în conformitate cu acești termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești termeni și condiții, UNbreakable poate lua măsurile pe care UNbreakable le consideră adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea accesului dvs. la site, interzicând dvs. să accesați site-ul web, blocarea computerelor care utilizează adresa dvs. IP să acceseze site-ul web, contactarea furnizorul de servicii de internet pentru a vă solicita să vă blocheze accesul la site-ul web și / sau initierea unor proceduri judiciare împotriva dvs.

UNbreakable poate revizui acești termeni și condiții din când în când. Termenii și condițiile revizuite se vor aplica utilizării acestui site web de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite pe acest site web. Vă rugăm să verificați această pagină în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți familiarizați cu versiunea actuală.

UNbreakable poate transfera, subcontracta sau trata în alt mod drepturile și / sau obligațiile UNbreakable în temeiul acestor termeni și condiții fără a vă notifica sau a obține consimțământul dumneavoastră. Nu aveți dreptul să transferați, să subcontractați sau să vă ocupați în alt mod de drepturile și / sau obligațiile dvs. în baza acestor termeni și condiții.

Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este stabilită de către orice instanță sau altă autoritate competentă ca fiind ilegală și / sau inaplicabilă, celelalte dispoziții vor continua să fie în vigoare. Dacă orice dispoziție ilegală și / sau inexecutabilă ar fi legală sau executorie dacă o parte a acesteia ar fi ștearsă, acea parte va fi considerată ștearsă, iar restul dispoziției va continua să fie în vigoare.

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dvs. și UNbreakable în legătură cu utilizarea dvs. de către acest site web și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania și orice litigii legate de acești termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției neexclusive a instanțelor din Romania.

Dacă doriți să modificați orice informații pe care ni le-ați dat sau aveți întrebări cu privire la termenii si conditiile de utilizare, ne puteți contacta la contact [at] cyberedu [punct] ro.

Parteneri