Universitatea Maritima Constanta

De a promova educația și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere prin formarea inițială, educație continua și integrare în circuitul valorilor universitare.

De a contribui la dezvoltarea locală, regională și națională prin implicarea membrilor comunității academice la nivel social, economic si cultural.