Răzvan Bocu

Răzvan Bocu este membru cu atribuții didactice și de cercetare în Departamentul de Matematică și Informatică al Universității Transilvania din Brașov. A obținut titlul de doctor în domeniul Informatică din partea „National University of Ireland”, din Cork. Răzvan este autor principal sau coautor a 36 de lucrări științifice. De asemenea, a scris cinci cărți sau capitole de cărți și este membru în echipa editorială a unsprezece jurnale din domeniul tehnologiei informației și biotehnologiei. Pe lângă subiectele predate la facultate din aria de interes a ingineriei sistemelor software, infrastructurilor cloud și distribuite, retelelor complexe, bioinformaticii și a învățării asistate de calculator (machine learning), este activ preocupat de problematica securității datelor, în toate formele ei. Contribuie, de asemenea, ca cercetător și programator la implementarea unor soluții software sigure din această perspectivă în cadrul In-Tech Engineering Services SRL din Brașov, România.