Emil Pricop

Emil Pricop este conferențiar universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, unde conduce în prezent Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică. Emil a susținut în anul 2017 teza de doctorat cu tema Cercetări privind securitatea sistemelor automate, iar în prezent desfășoară cercetări referitoare la reziliența și metodele de creștere a securității sistemelor de automatizare (ICS – Industrial Control Systems). Este coautor pentru două brevete de invenție, mai mult de patruzeci de articole științifice și este editor sau coautor la 4 cărți publicate la prestigioasa editură Springer. Din anul 2013 a inițiat și organizează anual IWSSS – International Workshop on Systems Safety & Security, o manifestare științifică internațională în cadrul căreia experți din mediile academic și industrial au ocazia să își prezinte rezultatele cercetărilor în domeniul securității și siguranței în funcționare a sistemelor industriale de automatizare.